Welkom

Welkom bij Syncope!!

Een chronische ziekte, handicap of letsel kan een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Soms is deze invloed zo groot dat er bijna geen ruimte meer lijkt te zijn voor andere dingen. Dat hoeft niet zo te zijn!

Ondervindt u problemen bij het oppakken van alledaagse activiteiten? Beïnvloedt uw ziekte het gewone functioneren of uw sociale contacten te sterk? Durf dan te kiezen voor verandering!

Syncope hulpverlening is een kleine hulpverleningspraktijk gevestigd nabij het centrum van Winschoten die hulpverlening en begeleiding biedt op meerdere terreinen en op verschillende manieren aan bewoners van de noordelijke provincies.
Wij verlenen hulp aan mensen met een chronische ziekte en of handicap en hun familie, maar ook aan mensen met relatieproblematiek of opvoedingsproblemen.  Syncope is gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen met  niet aangeboren hersenletsel.

Visie en missie:

Wij bieden zoveel mogelijk individuele begeleiding op maat, waarbij u zelf de regie houdt over de geboden hulp en de gestelde doelen.

Belangijk in de begeleiding zijn : vertrouwen, vakmanschap, verbinding. Syncope gaat uit van de mens als geheel en het doel is om de eigen kracht en de zelfregie te versterken.

Bij Syncope kunt u rekenen op ervaren en professionele begeleiding, afgestemd op uw mogelijkheden en werkend aan voor u haalbare doelen. We hebben geprobeerd de belangrijkste informatie op deze internetpagina´s op te nemen. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Tot ziens,

Joke Hazenberg, directeur Syncope

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.