Welkom op onze website

Syncope hulpverlening

Syncope hulpverlening is een hulpverleningspraktijk gevestigd nabij het centrum van Winschoten die hulpverlening en begeleiding biedt aan mensen met niet aangeboren hersenletsel, chronische ziekte en/of psychosociale klachten. Ook bieden wij hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders en zijn wij gespecialiseerd in hulp na een (problematische) scheiding.

Over Syncope

Syncope hulpverlening is in Oost Groningen gevestigd te Winschoten sinds 2007, maar Syncope bestaat al sinds 1996.
Bij Syncope staat werken vanuit de menselijke maat centraal.
We gaan uit van de totale mens en diens mogelijkheden en sluiten daar zoveel mogelijk op aan met onze hulpverlening.

Missie en Visie

Onze visie
De psychosociale visie op onze begeleiding is vertrouwen, vakmanschap en verbinding
Onze missie
Syncope gaat uit van de mens als geheel en het doel is om de eigenkracht en de zelfregie te versterken.

Onze hulpverlening

Mensen met chronische gezondheidsproblemen hebben in veel gevallen behoefte aan hulp. Voor de medische kant is vaak voldoende aandacht. Die aandacht is er niet altijd voor het leren omgaan met grote veranderingen in het dagelijkse leven. Veel vanzelfsprekende dagelijkse dingen blijken niet meer vanzelfsprekend te zijn.

Pedagoog

De pedagoge werkt met mediërend Leren: het gaat om de ontwikkeling van het kind, de ontmoeting, het aansluiten, naast het kind staan, de cognitieve functies, humor en zelfreflectie.

Mediation

Bij mediation staat de communicatie voor de partijen (ouders) centraal om helder te krijgen waar het probleem precies over gaat om daarna samen toe te werken naar een oplossing.

Kindbehartiger

De kindbehartiger doet onderzoek naar de positie en de wens van het kind. In samenwerking met de ouders worden doelen en werkwijze besproken.