Kosten & vergoeding

Om in aanmerking te komen voor begeleiding of hulp door Syncope heeft u geen verwijsbrief nodig, u kunt en mag zelf contact met ons opnemen.

De kosten voor de begeleiding kunnen op verschillende manieren worden vergoed:

Via de zorgverzekering: om voor vergoeding in aanmerking te komen is het verstandig om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekering om te informeren naar de vergoeding. Hiervoor is een aanvullende verzekering nodig.

Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Sinds 2015 zijn de gemeenten belast met het toewijzen en bekostigen van zorg, ook voor mensen die begeleiding nodig hebben. Om voor zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in aanmerking te komen kunt u een aanvraag indienen voor begeleiding bij uw gemeente. Syncope kan u hierbij ondersteunen. De consulente van de gemeente beoordeelt of u voor zorg in aanmerking komt en hoeveel begeleiding u kunt krijgen.

Via een Persoonsgebonden Budget: Via het Centrum Indicatiestelling kunt u een aanvraag indienen voor persoonlijke begeleiding uit een persoonsgebonden budget. U krijgt, als u aan de criteria voldoet een indicatie voor begeleiding met het beheer over een budget waarmee u zelf verantwoordelijk bent voor het inkopen van zorg en of begeleiding. Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget kunt u kijken op de site van het SVB (www.svb.nl)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.