Mediation

Mediation is conflictbemiddeling. Syncope zet de mediator in om te bemiddelen in conflicten die partijen met elkaar hebben. De grote voordelen van mediation zijn dat het op vrijwillige basis is, de onderliggende problematiek in wederzijds belang aandacht krijgt waardoor de relatie/communicatie verbeterd wordt en de kans op herhaling nihil is. Hierbij speelt ook dat de  kosten veel lager zijn dan bij rechtspraak.

Mediation kan worden ingezet bij allerlei soorten conflicten en zowel met kleine en grote groepen en meerdere partijen, hierbij kan gedacht worden aan echtscheidingen, conflicten op het werk of in de familie.

In 2017 worden de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een oudergroep Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet volgens de methodiek van Omer Haim.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.