Ondersteuning kinderen bij complexe vechtscheidingen na gerechtelijke uitspraak

Syncope heeft van de RIGG een gunning gekregen voor een nieuw product:  namelijk het bieden van ondersteuning aan kinderen bij complexe vechtscheidingen na gerechtelijke uitspraak.

Deze hulpverlening is gericht op met name kinderen die forse gedragsproblemen hebben gekregen ten gevolge van ernstige relatieproblematiek van hun ouders. Te denken valt aan schoolverzuim, gebruik van (soft) drugs, onhandelbaar gedrag thuis, weglopen, destructief gedrag of juist zich terugtrekken uit het dagelijks leven.

De hulpverlening is gericht op de kinderen en de ouders en wordt opgelegd door de rechtbank ter voorkoming van bijvoorbeeld een gedwongen uit huis plaatsing. Na aanmelding en intake zal de hulp zonder wachttijd worden opgestart en werken een gediplomeerd mediator, pedagoog en jeugdzorgwerker samen met als eerste doel stabiliseren van de situatie en voorkomen van een gerechtelijke uitspraak. Daarna zal worden gekeken hoe en welke vervolghulp noodzakelijk is.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.