Opleiding, deskundigheidsbevordering & voorlichting

Syncope is gekwalificeerd om de functie van praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts aan te bieden.
De werkzaamheden bestaan uit een mix van zorginhoudelijke activiteiten die door de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn vastgesteld:

Probleem verheldering, opstellen en uitvoeren zorg/stappenplan, Psycho-educatie, begeleiden/ ondersteunen van zelfmanagement, interventies gericht op verbetering in functioneren van patiënt met diverse klachten, geïndiceerde preventie, zorggerelateerde preventie en terugval preventie. Daarnaast is er aandacht voor sociale netwerk activiteiten, casemanagement bij enkelvoudige of complexe problematiek en toeleiding naar de juiste zorg. Bij alle zorgtaken staat aandacht voor bereikbaarheid, bejegening, behandelomgeving, consultduur en behandelmethode centraal.

Syncope staat ingeschreven bij Elann.

Groepstraining:

Groepstraining wordt gegeven aan bijvoorbeeld mantelzorgers en patiënten. Syncope is gecertificeerd voor het verzorgen van trainingen aan diverse patiëntengroepen. PEPP is een trainingsprogramma voor patiënten en mantelzorgers over het omgaan met de Ziekte van Parkinson. Het CVA trainingsprogramma is voor patiënten en mantelzorgers die een beroerte hebben doorgemaakt.

Voor andere ziektebeelden zoals reuma, diabetes, fibromyalgie werkt Syncope samen met de fysiotherapie.

We bieden trainingsprogramma’s aan. Hierin wordt patiënten en hun omgeving geleerd om optimaal om te gaan met hun specifieke belemmeringen.

Voorlichting en presentaties:

In het belang van het uitdragen van identiteit van patiënt, gehandicapte en mantelzorger vindt Syncope het belangrijk om door middel van voorlichting en presentaties het bewustzijn en de mogelijkheden in het leven met…te blijven benadrukken. De presentaties worden zowel aan professionals (medisch/paramedisch) gegeven en aan de diverse belangengroepen en patiëntenverenigingen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.