Pedagoog

De pedagoge, Monica de Vente, werkt met mediërend Leren: het gaat om de ontwikkeling van het kind, de ontmoeting, het aansluiten, naast het kind staan, de cognitieve functies, humor en zelfreflectie. Ze is een pionier en werk als het nodig is buiten de gebaande paden.

Monica biedt individuele specialistische begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 19 jaar en de ouders.

Voor meer informatie www.nudus.nu