Verwijzers

Cliënten die mogelijk gebaat zijn bij de begeleiding van Syncope en die hiervoor open staan kunnen worden doorverwezen door zowel huisarts als verpleegkundige, WMO consultent, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Er is hiervoor geen verwijsbrief nodig.

Syncope biedt begeleiding en begeleiding speciaal, en cliënten hebben hiervoor een geldige WMO indicatie nodig die kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin de cliënt woonachtig is. Als de client een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, kan in veel gevallen de begeleiding ook vergoedt worden door deze ziektekostenverzekering. Vanuit de specialisatie voor niet aangeboren hersenletsel is Syncope aangesloten bij ParkinsonNet: het landelijke netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.

Cliënten met een WLZ indicatie en een “modulair pakket thuis” kunnen wij begeleiding bieden als de functie begeleiding wordt omgezet in een Persoongebonden Budget, of als onderaannemer van de zorginstelling die eventueel andere zorg biedt.

De indicaties en het aanvragen hiervan verzorgt Syncope zelf in samenwerking met cliënt en verwijzer, het heeft de voorkeur dat cliënten al een geldige indicatie hebben ten tijde van de verwijzing omdat wij daarmee de zorg direct kunnen starten.

Ook jeugdigen onder de 18 jaar en hun ouders kunnen voor begeleiding naar Syncope worden doorverwezen, wij hebben een ervaren pedagoog en systeemcoach in dienst. Het toewijzen van zorg aan jongeren onder de 18 jaar verloopt in de provincie Groningen via het RIGG, en ook hiervoor is een indicatie nodig vanuit de WMO.


Syncope werkt volgens de laatste eisen die worden gesteld aan kwaliteit en beveiliging persoonsgegevens, voor onze privacy policy klik hier.
Zie ook onze AVG-verklaring

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.